PARDUBICKÝ KRAJ – Interna v Orlickoústecké nemocnici se dočká vylepšení, které přinese větší komfort především pacientům, kteří v současné době musí často nedůstojně čekat na lůžku na chodbách či na hlavní recepci. Zadání k okamžité nápravě současného stavu dal vedení Nemocnice Pardubického kraje na základě své pondělní návštěvy nemocnice hejtman Martin Netolický.

„Nedovedu si představit, že by i nadále pacienti v naší nemocnici čekali v rámci interního oddělení na lůžku na chodbách nebo v hlavní recepci, kde se pohybují ostatní pacienti a návštěvníci nemocnice. Nejsou to důstojné podmínky odpovídající zdravotnictví 21. století. Relativně drobné investiční prostředky nám pomohu posunout poskytování zdravotní péče výrazně dál do podoby, která by měla být naprostým standardem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vedení nemocnice připraví potřebné prostory do pondělí 7. května. Vzhledem k minimálním nákladům a úpravám je tento termín realistický a pevně věřím, že pacienti tuto změnu ocení,“ dodal hejtman Netolický.

„Chceme poskytovat nejen kvalitní a moderní zdravotní služby, ale zároveň nabízet péči v důstojném prostředí. Mělo by být co nejpřívětivější pro pacienty i pro jejich blízké. Určitě se budeme snažit ve spolupráci s Pardubickým krajem o zlepšení komfortu pro nemocné na interním oddělení Orlickoústecké nemocnice, ale i na dalších pracovištích naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Komentář