ČESKÁ TŘEBOVÁ – Oprava chodníků a osvětlení kolem silnice I/14 v České Třebové pokračuje. Úsek od světelné křižovatky směrem k obchodním centrům, je již hotov. Nyní dělníci pracují na další etapě, která vede dále na Ústí nad Orlicí.

Počasí zhotoviteli stavby stále přeje a tak podél hlavního silničního tahu jsou dělníci stále k vidění. “Tzv třetí etapa prací byla ukončená v polovině měsíce října. Drobné vady, nedodělky, které nebránily užívání díla, byly dokončeny do konce měsíce října a zhotovitel tedy postupně přešel na provádění prací etapy, která je označená číslem jedna,” sdělil vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. “Uvidíme jak firma Sovis bude plnit svoje podmínky, ale i to, že nesplnili první termín předání stavby, tak tam naběhlo docela vysoké penále,” řekl starosta města Jaroslav Zedník.

Nyní již dělníci pracují na dalším úseku, od obchodních center směrem k čističce odpadních vod. Rozsah rekonstrukce je obdobný jako při předcházející etapě. “Dochází k obnově povrchu chodníků, dochází k narovnání směrovému, výškovému obrub chodníku, a samozřejmě probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení,” vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl.

Po dokončení této etapy by měli ještě přijít na řadu opravy v prostoru od čistírny odpadních vod směrem k čerpací stanici. “Je potřeba, aby zhotovitel získal určitý náskok, neboť v květnu 2018 má na průtahu I/14, mají být zahájeny práce opravě na živičného krytu a ty práce budou začínat od světelné křižovatky a budou postupovat směr na Ústí nad Orlicí,” doplnil vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl.

Vedení města v nedávné době vyjadřovalo značnou nespokojenost s průběhem této zakázky. “Zvažovali jsme, že bysme od smlouvy odstoupili. Donátor, který nám dával dotaci, nám řekl, že by to bylo velmi komplikovaná situace, že by se ta stavba ještě protáhla, tak jsme nechtěli tu záležitost jako protahovat,” sdělil starosta města Jaroslav Zedník.

O vyjádření jsme požádali i firmu Sovis CZ. “My nemáme potřebu se k tomu vyjadřovat, my jedem podle toho, jak jsme se dohodli s městem, podle harmonogramu,” sdělil OIK TV technický ředitel firmy Sovis CZ František Töpfer.

Opravy chodníků a osvětlení okolo tzv čtrnáctky by měli trvat ještě několik měsíců.

Komentář