ČESKÁ TŘEBOVÁ – Opravy chodníků a osvětlení okolo dopravní tepny České Třebové silnice I/14 jsou v plném proudu. Stavební práce již probíhají od světelné křižovatky skoro až po obchodní zónu.

V současnosti probíhá kompletní rekonstrukce chodníků a výměna veřejného osvětlení. Způsob provádění stavebních prací se ale stal i terčem kritiky, Rada města obdržela od obyvatele města stížnost na jejich průběh.

“Ta stížnost byla ve třech rovinách. Jedna rovina byla informovanost občanů, druhá byla průběh časovýho harmonogramu prací a třetí byla zajištění dopravní obslužnosti respektive dopravní značení v tom úseku,” objasnil obyvatel města Roman Roun.

Vedení města se následně začalo stížností zabývat a proběhla také jednání se stavební firmou. Na základě stížnosti město obyvatelům dotčeným stavebními pracemi odeslalo dopisy s harmonogramem prací, podle Romana Rouna byly ale v příliš obecné podobě.

Kritiku od autora stížnosti sklidila i pracovní doba a počet dělníků a nebyl prý také zajištěn optimální přístup do přilehlých domů a obchodů. Nebyly prý instalovány např. prakticky žádné lávky.

Tato rekonstrukce by měla být dokončena na začátku podzimu tohoto roku. “Celá akce bude stát 21,5 milionu, 80% z toho hradí dotaci Evropská Unie, zbytek těch finančních prostředků hradí město Česká Třebová plus si hradí část veřejného osvětlení, které nebylo součástí toho projektu,” doplnil starosta města Jaroslav Zedník.

V příštím roce by v České Třebové měl být ze strany Ředitelství silnic a dálnic na části tzv. čtrnáctky položen nový asfaltový povrch. Původně se tomu tak mělo stát již letos, kvůli náročné koordinaci prací obou firem se ale přistoupilo k posunu termínu. Původně se tomu tak mělo stát již letos, kvůli náročné koordinaci prací firem při rekonstrukci chodníků a samotného povrchu se ale přistoupilo k posunu termínu.

Komentář