ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Po dlouhých přípravách a začátku nového kalendářního roku již začali žáci Základní školy Komenského a studenti Střední školy zdravotnické a Gymnázia Ústí nad Orlicí chodit na obědy do nové jídelny. Nyní jejich kroky povedou do Smetanovy ulice do budovy Okresní správy sociálního zabezpečení.

Ke stěhování se muselo přistoupit, protože v původní jídelně nacházející se v těsném sousedství Gymnázia byla zásadně poškozená podlaha. Proběhly sice nejnutnější opravy, bylo ale rozhodnuto, že se jídelna přesune. Od 3. ledna tak školáci chodí do budovy Okresní správy sociálního zabezpečení ve Smetanově ulici.

O osudu původní jídelny v ulici Tomáše Garrigua Masaryka se prý bude nadále jednat.

Komentář