ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí nad Orlicí probíhá v závěru letošního roku několik investičních akcí, které vyvolávají dopravní omezení a způsobují řidičům nemalé problémy. Město se proto rozhodlo nabídnout motoristům dočasně bezplatnou parkovací plochu.

Rekonstrukce parkoviště u nemocnice a výstavba nových chodníků a úprava parkovací plochy v blízkosti budovy Okresní správy sociálního zabezpečení přinesla dopravní komplikace. Po dobu realizace obou staveb mohou řidiči využívat parkoviště u Základní umělecké školy Jaroslava Kociana zdarma. V prostoru parkoviště bylo umístěno provizorní dopravní značení a parkovací automat odstaven mimo provoz. Dočasný bezplatný režim parkoviště u Základní umělecké školy se předpokládá do 15. prosince 2013. Bezplatně lze parkovat také v prostoru Perly.