ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V budově školní jídelny stojící v sousedství Gymnázia Ústí nad Orlicí došlo k poškození podlahy. Ačkoli v prostorech zařízení, které je v majetku města, proběhly nejnutnější opravy, bylo rozhodnuto, že se stravovna přestěhuje.

Přesun z ulice T. G. Masaryka do nově budované jídelny v blízkosti MŠ Klubíčko byl naplánován na podzimní prázdniny. Nakonec se však opozdil. “Protože v průběhu realizace jsme byli nuceni přistoupit k rozšíření zakázky. Jedná se zejména o vybudování nové plynové kotelny a pak lapalu tuku. Ale zároveň jsou opožděny i dodávky v technologickém zařízení,” vysvětlil důvody starosta města Petr Hájek.

Žáci ZŠ Komenského, studenti SŠ zdravotnické a gymnazisté se tak stále stravují v zařízení s defektní podlahou. Podle starosty města Petra Hájka však žádné nebezpečí nehrozí. “Stávající jídelna v ulici T. G. Masaryka byla o letních prázdninách zabezpečena. Sice provizorně, ale zabezpečena tak, abychom měli jistotu, že v průběhu provádění rekonstrukce je možné tuto jídelnu využívat.”

Zajímalo nás, jak opoždění plánovaného stěhování, narušilo každodenní život studentů. “Já musím říct, že jako studentka z gymplu jsem docela spokojená, že to není tak daleko. A doufala jsem, že, protože mám poslední ročník, se to třeba protáhne až do konce, ale nevyšlo to,” okomentovala situaci jedna z dotazovaných studentek. “Spíš mně to nevadí, protože my jsme na druhém stupni, a to je hrozně daleko jít až tam,” uvedla žákyně základní školy. “Mně to vůbec nevadí, že se to ještě nestihlo, já jsem rád. My to máme blízko a myslím si, že to je ideální místo. Ono i pro ty ostatní školy je to blízko tady,” doplnil další student.

Práce na rekonstrukci prostorů bývalé stravovny Okresní správy sociálního zabezpečení v ulici Dělnická by měly být dokončeny do 15. prosince letošního roku. “Stavba je momentálně těsně před dokončením. Chybí nám položit podlahové krytiny. Plánujeme to tak, že v následujících dnech by měla být položena dlažba, a s PVC musíme čekat kvůli dodrženích technologických postupů,” řekla vedoucí odboru rozvoje města Eva Holásková.

Provoz má být v novém stravovacím zařízení zahájen 2. ledna roku 2018.

Komentář