Čierny Balog – Muzeum Čiernohronské železnice, foto: Pardubický kraj

PARDUBICKÝ KRAJ – Načerpání zkušeností s fungováním železničních muzeí na Slovensku a možnost spolupráce v rámci připravovaného projektu železničního muzea v Dolní Lipce byly hlavními tématy jednání zástupců Pardubického kraje a Muzea starých strojů a technologií Žamberk v Bratislavě a Čiernem Balogu, kde je železniční muzeum a plně funkční Čiernohronská železnice.

„Součástí našich plánů na vybudování železničního muzea v Dolní Lipce je také rozšiřování a neustálé zatraktivňování letních parních jízd. Kromě spolupráce s kolegy z Polska bychom se rádi inspirovali také na Slovensku, a to jak v Železničním muzeu v Bratislavě, které patří Železnicím Slovenské republiky, ale také v Čiernem Balogu, kde sídlí Čiernohronská železnice. Jedná se o úzkokolejnou železnici, která je národní kulturní památkou a ročně přepraví přes 130 tisíc cestujících. Její součástí je řada historických exponátů, ale například také rumunská parní lokomotiva z roku 1985. Rádi bychom prověřili možnosti získání dotace z Visegrádského fondu tak, aby například mohly exponáty ze Slovenska být přistaveny v našem kraji či opačně. Čiernohronská železnice může být pro nás vzorem i z hlediska zajištění provozu či spolupráce s místními samosprávami. Cílem provozovatelů železnice je zajistit pravidelný každodenní provoz elektrickými soupravami a rozšířit tak dopravní obslužnost celého údolí v blízkosti Chopoku,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Další možností spolupráce je propojení se Střední školou technickou a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové. Její studenti by v rámci praxí či mimoškolní aktivity mohli pomoci s údržbou historických vozů. Na základních parametrech možné spolupráce se domluvili ředitel krajem zřizované školy Jan Kovář a ředitel Čiernohronské železnice Aleš Bílek.