MUDr. Jiří Řezníček a MUDr. Josef Hájek převzali šek od Ing. Štěpánka

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Nadační fond S námi je tu lépe! splnil předsevzetí. Do konce roku budou pořízeny modely kojence i cévní katetr. V pátek to oznámil předseda nadačního fondu Kvido Štěpánek na setkání se sponzory.

V roce 2019 byly vyhlášeny dva projekty na nákup modelů na nácvik resuscitace kojence, které se používají při rodičovských kurzech. Druhý projekt na nákup cévního katetru si dal za cíl zlepšit péči o pacienty, které postihne krevní sraženina. Na oba projekty se už v listopadu podařilo od sponzorů nadačního fondu získat 1,1 milionu korun a modely i katetr budou po ukončeném výběrovém řízení nakoupeny ještě do konce letošního roku.

Zástupci okolních měst, obcí i firem z regionu, které přispívají do nadačního fondu, nebo by jej chtěli v budoucnu podpořit, se sešli v Jablonném nad Orlicí v sídle firmy Isolit-Bravo, které poskytla pro setkání své zázemí. Kromě připomenutí projektů, historie a plánovaného rozvoje Orlickoústecké nemocnice se vedla diskuze i o fungování fondu, jeho účelu i stavu zdravotnictví obecně. „Pravidelná setkání, která pro sponzory pořádáme, utvrdí pravidelné dárce v tom, že myšlenka nadačního fondu je správná a ty nové možná pomůže přesvědčit o významu investic a motivovat je. Zopakovali jsme, že fungování nadačního fondu je zcela transparentní, bez žádných provozních nákladů a všechny prostředky, které se vyberou, jsou určeny pouze na nákup přístrojů a vybavení Orlickoústecké nemocnice,“ uvedl Kvido Štěpánek.

Jedním z hostů setkání Nadačního fondu S námi je tu lépe! byl i krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který ocenil především dlouhodobost a funkčnost celého projektu. Uvedl, že vzájemné doplnění investic Pardubického kraje do rozvoje Orlickoústecké nemocnice a přístrojů pořízených nadačním fondem zlepšují úroveň péče o tamní obyvatele.

V současné době je hlavní investicí v Orlickoústecké nemocnici výstavba centrálního urgentního příjmu, kterou prezentoval na setkání náměstek léčebné péče Karel Kohoutek. „Nový centrální urgentní příjem přinese především řadu výhod pro pacienty. Jeho význam ale spočívá také ve zlepšení image nemocnice, která tak bude atraktivnější i pro budoucí zaměstnance,“ uvedl Kohoutek. To potvrdila i ředitelka Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí Marie Klementová, která se setkání rovněž účastnila.

Jaké budou další kroky nadačního fondu?

Během prosince obdrží primáři Orlickoústecké nemocnice výzvu k předložení nových návrhů na projekty pro rok 2020. V lednu příštího roku se pak zveřejní výběr projektů, na které se budou vybírat další prostředky.

Ing. Alena Františková
specialistka komunikace a marketingu
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Komentář