ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Nadační fond Orlickoústecké nemocnice shromáždil za uplynulých 9 měsíců více než 1,5 milionu korun. Tento týden pozvali zástupci fondu dárce, aby jim ukázali nové typy lůžek a stolků, které v rámci projektu Nejen léky léčí pořídí z těchto prostředků na interní oddělení nemocnice. Dárcům vyjádřil poděkování i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je zároveň členem čestného výboru nadačního fondu. Potvrdil také další plány fondu i po fúzi krajských nemocnic.

„Mám upřímnou radost z toho, že na Orlickoústecku si firmy, města a obce a také někteří podnikatelé uvědomují svou sociální zodpovědnost a neváhají přispět do fondu, jehož úkolem je zlepšovat vybavení spádové nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj plánuje v letošním roce opravit budovu interního oddělení Orlickoústecké nemocnice a investovat i do urgentní části a jejího přístrojového vybavení. Aktivity nadačního fondu toto úsilí doplňují.  „Chtěl bych ujistit všechny dárce, že i po fúzi krajských nemocnic do jedné akciové společnosti, bude Nadační fond S námi je tu lépe pokračovat ve svém úsilí, a prostředky, které se díky němu shromáždí, budou použity pouze v Orlickoústecké nemocnici,“ zdůraznil hejtman.

V rámci projektu Nejen léky léčí plánuje nemocnice pořídit na interní oddělení moderní nemocniční lůžka s  matracemi proti proleženinám a také další vybavení pokojů, které zajistí příjemnější a bezpečnější pobyt pacientům a ulehčí práci zdravotnickému personálu. V první etapě projektu to bude celkem 33 nových lůžek, stolků a antidekubitních matrací. Ročně je na interně v Ústí nad Orlicí hospitalizováno na 4 000 pacientů a vybavení pokojů je zde 50 let staré.

Komentář