ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Stavba nové budovy centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice je rozdělena na dvě etapy. První část prací, která je již v plném proudu, se týká zejména výstavby energobloku, skladu medicinálních plynů, demolicí zbývajících objektů a přeložení kabelových sítí. “Co se týče přeložek sítí, tak se jedná zejména o přeložku vysokonapěťovou a přeložky nízkonapěťových kabelů. Součástí je výstavba nové kyslíkové stanice, to znamená opět všechny rozvody, které budou v konečné fázi napájet celý areál nemocnice,” přiblížil vedoucí projektu výstavby centrálního příjmu za NPK Jaroslav Junek.

Některé práce se týkají celého nemocničního areálu. “Nová vedení kanalizace znamenají překopy silnic, které nejvíce omezí chod nemocnice. Vlastní zdravotnické provozy omezeny nejsou, protože přepojování provádíme a nebo plánujeme v odpoledních hodinách, o víkendech, kdy je omezený provoz,” prozradil Jaroslav Junek. Tato první etapa by měla být ukončena v polovině prosince letošního roku. Předání staveniště druhé etapy se předpokládá v průběhu ledna roku 2020.

“Nový objekt bude propojen se stávající budovou pavilonu B proskleným spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží. Součástí stavby je výstavba parkoviště, venkovního osvětlení, terénní a sadové úpravy,” sdělil nám radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. V suterénu nové budovy centrálního urgentního příjmu se má nacházet technické zázemí. První nadzemní patro má být věnované příjmu pacientů. “Další dvě patra jsou jednotky ARO a jednotky JIP, které navazují suchou nohou na operační sály, které jsou součástí sousední budovy B. Takže dojde vlastně k rozšíření stávajících objektů,” řekl Jaroslav Junek. “Předpokládané celkové náklady stavby první a druhé etapy bez přístrojového vybavení činí zhruba 446 milionů korun včetně DPH. Investorem stavby je Pardubický kraj,” doplnil Ladislav Valtr. Ukončení stavby se předpokládá v průběhu června roku 2021.