ČESKÁ TŘEBOVÁ – Od prvního dubna spravuje českotřebovské krematorium, patřící městu, na místo dlouhodobého soukromého pronajímatele městská společnost. Díky nutným opravám prostor budou pohřební služby a služby samotného krematoria ještě nějakou dobu nedostupné. Práce probíhají zejména v kancelářích a obřadní síni, které chce město dle slov místostarosty Josefa Kopeckého, zprovoznit co nejdříve. “Bohužel nikdo z nás nevěděl v momentě, kdy jsme objekt přebírali, v jakém je stavu ve výsledku. Čili ty úpravy budou trvat déle než jsme mysleli. Maximálně spěcháme, aby to bylo co nejdřív hotové. Nicméně chvilku nám to ještě zabere,” vysvětlil Josef Kopecký. “Začaly jakési stavební práce na úpravách těch základních věcí spojených s pohřební službou. V podstatě teďka jde o stavební práce, jde o úpravu elektroinstalace, jde o úpravu topení,” doplnil jednatel městské společnosti Zdeněk Řehák. Obřadní síň čeká nová výmalba a další drobnější práce.

Také se řeší stav kremačních linek. “Ta jedna kremační pec, která se používala, tak ta musí projít jakousi revizní prohlídkou. Budou na ní provedeny nějaké částečné opravy, tak aby mohla sloužit i nadále,” dodal Zdeněk Řehák. “Máme cenové nabídky na opravu stávající pece, která by nám měla dva, tři, pár let zkrátka určitě sloužit. Během té doby, kdy budeme fungovat se starou pecí, stávající pecí, bychom rádi zahájili stavební řízení na novou pec,” řekl Josef Kopecký. Druhá pec, jenž se v objektu nachází se díky jejímu nevyhovujícímu stavu nepoužívala a má být odstraněna.

Nově je také na webových stránkách městské společnosti uvedeno telefonní číslo, na které se může veřejnost obracet s případnými dotazy. Než bude místní krematorium opět k dispozici, musí se zájemci obracet na jiné pohřební služby v okolí.

Komentář