ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Více jak rok připravovaná městská autobusová doprava v Ústí nad Orlicí má již nejen určenou trasu, ale i jízdné a dokonce i termín zahájení. S místostatorosu města Michalem Kokulou si podíval Martin Vašíček.