ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ačkoli se zdálo, že posledním zasedáním zastupitelů města v právě končícím funkčním období bude to zářijové, dva dny před konáním komunálních voleb se sešli ještě jednou. Důvodem bylo projednání náležitostí k projektu “Park s hřištěm na sídlišti Trávník“.

O prázdninách v městské knihovně proběhla veřejná prezentace záměru revitalizace zmíněného sídliště. Dominantou prostoru v blízkosti evangelického kostela má být dětské hřiště. Ti, kterým by mělo sloužit, se už možná začali těšit, ale vše mohl zhatit takzvaný úřední šiml. “Přišel nám dopis z ministerstva, že chtějí doplnit dvě usnesení, která tam v podstatě měli, ale oni chtěli jiné znění, že jim toto znění nevyhovuje,” sdělil OIK TV starosta města Jaroslav Zedník.

V úplném závěru svého funkčního období se tedy sešlo zastupitelstvo města, aby odsouhlasilo požadované změny. Pokud by se tak nestalo, byla by žádost města o poskytnutí financí vyřazena z dotačního programu. První usnesení se týkalo textové změny z “investičního záměru” na “investiční projekt”. “V druhé záležitosti zase dozorový orgán požadoval, aby zastupitelé deklarovali, že tedy se zavazují k úhradě 50 % z uznatelných nákladů tohoto investičního projektu,” uvedl vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl.

Obě záležitosti byly schváleny. V další fázi realizace projektu se bude čekat na vyjádření posuzovatele žádosti. “Já si myslím, že do konce roku by mohlo být rozhodnuto. My budeme mít zimní měsíce na to, aby se vypsalo výběrové řízení a podepsala se smlouva s dodavatelem díla,” předeslal možný průběh starosta města Jaroslav Zedník. Jestliže nedojde k žádným komplikacím, mohlo by se na Trávníku začít stavět na jaře roku 2019.

Komentář