ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na 26. září a 15. hodinu bylo svoláno řádné zasedání zastupitelstva města. To se uskutečnilo ve studovně muzea.

Jen o několik metrů dál, konkrétně na Starém náměstí, se ve stejnou dobu konalo veřejné shromáždění. Jeho tématem byla problematika přestavby domu čp. 254 u kaple sv. Kateřiny.

Děje obou událostí se během podvečera měly střetnout. Ještě předtím ale zastupitelé řešili změnu zákona týkající se majetkových záležitostí. “Z toho zákona vyplývá povinnost, že každá obec musí stanovit ve svém cenovém věstníku, co je pro ni cena obecná na prodej a nákup pozemků,” vysvětlil starosta města Jaroslav Zedník.

Schválena byla také změna územního plánu číslo 9. “Byla poslední, protože se připravuje nový územní plán, ve kterém budou zapracovány úplně všechny změny za poslední roky. Následně s územním plánem začneme pracovat jako s listem nepopsaným,” doplnil starosta Zedník.

Pomyslná zelená byla udělena žádostem o dotace pro Stacionář Česká Třebová, ZŠ Habrmanova a místní římskokatolickou farnost.

Následně na zasedání dorazili účastníci zmíněného veřejného shromáždění. Mezi nimi se objevili jak odpůrci, tak zastánci přestavby domu u rotundy. Nejaktivnější byli v diskusi organizátoři a signatáři protestní petice, kterou podepsalo 1 620 lidí. “Přišli jsme s požadavkem, aby zastupitelé pověřili Radu města, aby nás podpořila a podala žádost o obnovu řízení ve věci přestavby rodinného domu u rotundy,” sdělila OIK TV členka petičního výboru Dana Svatošová. Na základě intervence petentů vzniklo usnesení. “Zastupitelstvo pověřilo Radu města, aby se ještě v termínu do 19. 10. přihlásila ke změnám na té stavbě čp. 254,” řekl starosta města Jaroslav Zedník.

Do přesného znění usnesení byla zakotvena podmínka, že právní důvody pro případné obnovení stavebního řízení dodají členové petičního výboru. “Těch důvodů je víc. Asi nejpodstatnějším z nich je to, že v technické správě je výslovně napsáno, že nedojde ke zvýšení objektu, a z projektové dokumentace je zjevné, že ke zvýšení objektu dojde minimálně o 25 centimetrů,” uvedla členka petičního výboru Dana Svatošová.

Pro podporu kroků vedoucích k přezkoumání problematiky přestavby se vyslovilo 19 zastupitelů, 1 byl proti a 4 se zdrželi.

Komentář