ČESKÁ TŘEBOVÁ – Hlavním bodem zasedání zastupitelů bylo projednání deseti majetkových záležitostí. “Nejdůležitější byl prodej pozemků v oblasti Borku a nové průmyslové zóny, abychom nebrzdili investory. Jejich investice jsou důležité pro vytvoření nových pracovních míst,” řekl starosta Jaroslav Zedník. Dalším program nabídl prostor pro připomínky zastupitelů. “Už asi 3 roky od postavení budovy muzea v Klácelově ulici nebylo řešeno umístění kontejnerů a popelnic pod radnicí. Je to v památkové zóně, takže si to zaslouží určitou pozornost,” upozornil zastupitel Milan Mikolecký. “Budeme muset hledat prostor tak, aby ty kontejnery nehyzdily naše náměstí,” odvětil starosta Zedník. Milan Mikolecký také přednesl připomínku obyvatel žijících v blízkosti krematoria.”Ten kouř je dost černý, tak jsem se zeptal, jak je řešena tato situace. Pan inženýr Smrčka mi odpověděl, že město se tímto problémem zabývá,” doplnil zastupitel Mikolecký. Hlas lidu zazněl také prostřednictvím Martina Formánka. “V ranní špičce, kdy rodiče přijíždějí a vysazují své děti, vzniká v ulici Habrmanova problematická dopravní situace. Ta ulice je úzká, takže se autobusy i osobní automobily těžko proplétají mezi těmi zaparkovanými vozidly,” upozornil zastupitel Martin Formánek. “Dopravní komise a další odborníci se tím budou zabývat. Věřím, že nám navrhnou nějaká variantní řešení,” uvedl starosta Zedník. Se svým požadavkem vystoupili také českotřebovští hudebníci, kteří prosili o poskytnutí prostorů pro zřízení zkušebny. “Domluvili jsme se, že si podají žádost na odboru majetku. Rada města ji projedná a zastupitelstvo případně schválí, nebo neschválí,” uzavřel Jaroslav Zedník. Další zasedání se uskuteční v prosinci.

Komentář