LANŠKROUN – Nejdiskutovanějším bodem zasedání zastupitelů byla chystaná rekonstrukce “Společenského domu”. Členové petičního výboru, kteří nesouhlasí s některými kroky vedení města při přípravě projektu, a opoziční síly navrhli, aby veřejnost referendem rozhodla, zda chce nový kulturní stánek stavět podle návrhu architekta Vlachynského. Vyhlášení lidového hlasování nakonec nebylo schváleno. “Referendum se mělo odhlasovat. Podle mého názoru proto, aby se zastavila současná práce na kulturním domě, protože je potřeba hledat ekonomičtější a efektivnější řešení,” uvedla zastánkyně referenda zastupitelka Stanislava Švarcová. “Dnes nebyla správná chvíle s ohledem na to, že proběhla rozhodnutí rekonstruovat Společenský dům výstavbou, vlastně novostavbou, na zelené louce,” odůvodnil nevyslovení souhlasu vyhlášení referenda starosta Radim Vetchý. “Já nejsem nějak zásadně překvapen tím, jak to dopadlo. Musím říct, že do jisté míry jsme to asi očekávali,” řekl k výsledku hlasování o vyhlášení referenda člen petičního výboru František Teichmann.

Obyvatelé města a petičníci nebyli spokojeni s tím, že po veřejné prezentaci návrhu architekta Vlachynského neproběhla další diskuse nad projektem a bylo vypsáno výběrové řízení na demolici vybraných částí “Společenského domu”. “My jsme spoustu energie věnovali tomu, aby oni s námi začali komunikovat, ale nevedlo to ani k jedinému pozvání například na radu nebo ke ´kulatému stolu´,” sdělil OIK TV František Teichmann. “K některým diskusím nedošlo i na základě toho, že z mého pohledu byly některé dohody porušeny. Ty dohody, které tady z mé strany byly avizovány, byly následně asi za dva dny porušeny nějakými ultimativními výroky a požadavky,” uvedl starosta Radim Vetchý.

Zastupitel Jaroslav Kužel navrhl, aby bylo zrušeno v únoru schválené rozhodnutí o demolici sálu a bývalého hotelu. Toto usnesení nebylo odsouhlaseno.

Stanislava Švarcová chtěla kontrolnímu výboru uložit, aby prověřil údajné překročení pravomocí starosty. Navržené usnesení nebylo schváleno. “Já se domnívám, že starosta města překročil svoje pravomoci, protože neměl pozastavit dílo sám bez usnesení Rady města,” řekla zastupitelka Stanislava Švarcová. “Radní byli seznámeni s tím, že činnosti se pozastaví na základě dodatku číslo 1, tím pádem se z mého pohledu ten příkaz mohl vydat,” nesouhlasil s nařčením starosta Radim Vetchý.

Schválen nebyl ani návrh Martin Košťála, aby byly náklady na rekonstrukci Společenského domu limitovány částkou 140 milionů korun bez DPH.