ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé se zabývali celkem sedmnácti majetkovými záležitostmi. V souvislosti se záměrem prodeje domu čp. 7 v Klácelově ulici byl Koalicí pro Českou Třebovou podán protinávrh. “Myslíme si, že bychom se neměli zbavovat takových objektů, kde by se dalo vybudovat byť třeba jenom málo startovacích bytů pro mladé lidi. Protože to je potřeba a děláme všechno pro to, aby nám mladí lidé neutíkali z města,” uvedla Magdaléna Peterková.

Protinávrh nebyl schválen a stejný osud potkal i návrh původní. O prodeji, či neprodeji tak rozhodne až nové zastupitelstvo. To stávající ale odsouhlasilo “Rozpočtovou změnu číslo 2 v roce 2018”. “Zahrnuje jednak zapojení dotací, které jsme v tom mezidobí od první změny dostali, to je ve výši řádově milion tři sta tisíc korun, které se zapojují do příjmů a do výdajů,” sdělil OIK TV vedoucí finančního odboru MěÚ Radoslav Budil.

V dalším průběhu byla udělena pomyslná zelená usnesení o projektu Singletrack Glacensis. “Přijetí záruky za úvěr, který bral Region Orlicko-Třebovsko, tak aby ten projekt mohl být zahájen v květnu příštího roku,” řekl starosta města Jaroslav Zedník. Úvěr ve výši dvaceti milionů korun poslouží pro předfinancování celé akce, vše bude následně splaceno z dotace z Evropské unie.

Zastupitelé dále diskutovali o novém systému sběru, třídění a zpracování odpadů. “Zásadní posílení sběru tříděného odpadu. Jestliže dneska máme na území města cca 35 míst, kde mohou občané třídit odpad, tak do budoucna by jich mělo být 60,” prozradil starosta Zedník.

V závěru zasedání se dostalo poděkování nejužšímu vedení radnice za jeho dlouholetou práci pro město.

Komentář