Vážení spoluobčané,

v pondělí 25. května budou v našem městě otevřeny mateřské školy, první stupně základních škol a DDM Kamarád. Stejně jako všechna opatření, také jejich rozvolňování s sebou přináší řadu problémů. I když můžeme považovat některá nařízení za nelogická a nerozumná, musíme je respektovat. V případě otevření škol se ředitelé museli vypořádat mj. se zajištěním obědů pro žáky tak, aby se nedostali do rozporu s nařízenými přísnými podmínkami. Ubezpečuji Vás, že v příštím týdnu budeme nadále hledat možnosti, jak zajistit dětem odpovídající způsob stravování. Jsem přesvědčena, že se děti i tak do školy těší a že si ten červnový měsíc s kamarády a učiteli patřičně užijí. K tomu jim všem přeji hlavně zdraví. Vážení, nově se také otevřou vnitřní prostory restaurací a barů, hotely a krytý plavecký bazén. Společně se zmírněním povinnosti nošení roušek na veřejnosti se tak pro mnohé z nás jedná o jeden z hlavních kroků k návratu do běžného života. Přeji Vám všem, abyste tento návrat zvládli stejně dobře, jako jste zvládali dobu platnosti mimořádných opatření. Vašeho přístupu k nepříjemným situacím, kterým jsme byli a ještě jsme vystaveni, si velice vážím.

Děkuji Vám.

Magdaléna Peterková

Komentář