ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve studovně městského muzea zastupitelé vyslechli informaci o připravovaných investičních projektech a jejich financování. K tomu by mělo částečně dojít i uvolněním prostředků z rozpočtu. Ten pro rok 2019 počítá s částkou ve výši zhruba 335 milionů. “Rozpočet jako takový je navržený schodkový. Ten schodek je tam 7 milionů 400 tisíc a bude pokryt zapojením přebytku z minulých let,” sdělil OIK TV vedoucí finančního odboru Městského úřadu Česká Třebová Radoslav Budil.

Rozpočet města na letošek byl schválen 19 hlasy. 2 zastupitelé se zdrželi, aby vyjádřili svůj nesouhlas se zařazením některých položek. “Nelíbí se nám třeba zařazení ´Týdne sportu´ v kategorii sport, byť je to samozřejmě činnost, která souvisí se sportem, ale největší dotace z tohoto titulu jde na platby za kulturu, to znamená za jednotlivá kulturní vystoupení,” uvedl zastupitel města Jiří Ducháček. “My počítáme s tím, že vlastně takhle postaru, v té původní verzi, to bylo naposled, protože se snažíme připravit takový rozpočet, aby byl pro radní a zastupitele rozklikávací,” řekla starostka města Magdaléna Peterková.

V souvislosti s “městskou pokladnou” se diskutovalo také o částce na opravu projektové dokumentace k záměru výstavby šaten na atletickém stadionu. “Sportovci měli možnost nahlédnout do projektu a zjistili, že uspořádání uvnitř té budovy není takové, jak si představovali, takže doufám, že jsme to podchytili včas,” zdůvodnila navýšení nákladů starostka města.

Další průběh patřil majetkovým záležitostem. Ty byly odsouhlaseny včetně zamítavých stanovisek. Pomyslná zelená byla rovněž udělena žádostem o dotace a návrhům na udělení “Cen města”. Někteří zastupitelé ale poukazovali na to, že by možná bylo vhodné upravit metodiku výběru kandidátů. “Těch lidí, kteří mají zásluhy na rozvoji města a podobně, je opravdu hodně, ale zase to nechceme bagatelizovat. Myslím si, že ocenění můžeme řešit potom i tím, že já mám právo udělit svoji cenu,” vyjádřila se k problematice starostka Magdaléna Peterková.

Z programu jednání byl nakonec stažen bod o “Obecně závazné vyhlášce o regulaci a provozování hazardních her”. Vedení města ji chce ještě dopracovat tak, aby měla co možná nejširší působnost.

Komentář