ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé města Česká Třebová na svém zasedání schvalovali schodkový rozpočet. Schodek 20 miliónů korun by měl být hrazen z přebytku minulých let.

Nejprve se zastupitelé zabývali devíti majetkovými úkony a schválením příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje ve výši 443.004,- Kč. Po té již přišlo na schválení rozpočtu ve výši skoro 265 miliónů korun. Všech 25 přítomných bylo pro. “Provozní přebytek rozpočtu je více než 39 miliónů korun. Na investice a opravy a příspěvky nad rámec běžného provozu je navrženo více než 80 miliónů korun, k tomu budou i zapojeny finanční prostředky z rezerv minulých let ve výši 21.130 tisíc korun,” řekl pro OIK TV vedoucí finančního odboru Městského úřadu Česká Třebová Radoslav Budil. Starosta města Jaroslav Zedník k tomu pro OIK TV dodal: “Do rozpočtu se nám dostalo několik nových projektů ať už vezmeme nové parkoviště u zimního stadionu, nová kanalizace, oprava chodníků od benzínové pompy nebo od Špice po světelnou křižovatku.” Počítá se i s tenisovou halou nebo zateplením MŠ U koupaliště.

V rámci rozpočtu byly schváleny dotace pro Krasobruslařský klub na nájem ledové plochy 162 tisíc, TJ Lokomotiva na pronájem bazénu a ledové plochy 310 tisíc, Fotbalovému klubu na nákup nové plachty 127 tisíc, Tenisovému klubu na dokončení projektové dokumentace 124 tisíc, a na celoroční činnost: Junáku 90 tisíc, Rose 70 tisíc a Triariu 210 tisíc korun.

Rozpočet počítá i s vydáváním nových městských novin od poloviny roku, které by měly být zdarma do každé domácnosti. “Mělo by se jednat o noviny, kde by měly mít naši občané veškeré informace  nejenom z radnice, ale ze všech našich organizací, čili to jsou školy, mateřské školy, Kulturní centrum, muzeum a knihovna,” řekl Zedník.

Dále byl schválen mimořádný doplatek ve výši 70 tisíc na projekt “Bike resortu Orlicko – Třebovsko” a kvůli stejnému projektu snížení ručení z 1,75 na 1,5 miliónů korun. K projektu by se měli zastupitele vrátit na speciálním jednání. Další setkání zastupitelů je plánováno na duben.

Komentář