ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na svém jednání 20. února zastupitelé měli na programu Investiční projekty a financování, Lesní hospodářský plán na léta 2017 a 2026, Investiční záměry a také Rozpočet města na letošní rok.

Rozpočet města pro letošní rok, který přítomných 24 zastupitelů jednohlasně schválilo, je navržen na výdajové straně ve výši 286 miliónů korun a na příjmové necelých 265 miliónů korun. Schodek tak činí skoro 21,5 miliónů korun. “Z dikce zákona je schodkový, protože jsme zapojily do něj finanční prostředky, které jsme si naspořili za minulé roky. Jinak počítám jako každý rok, že rozpočet bude ve finále přebytkový,” řekl pro OIK TV starosta města Jaroslav Zedník.

Do rozpočtu se dostalo pět velkých investičních akcí, z nich některé budou financovány i v příštím roce. jedná se o dostavbu parkoviště na Skalce, výstavbu tenisové haly v Husově ulici, chodníky a osvětlení při silnici I/14, rekonstrukce atletického stadionu Na Skalce a zateplení ZŠ Habrmanova. Tyto investice představují v letošním rozpočtu 39 miliónů korun.

Jednohlasně byl také přijat Lesní hospodářský plán na léta 2017 a 2026, který stanovuje, že lesy v okolí města jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. V dotacích dostali na činnost organizace Junák 90 tisíc, ROSA RC 85 tisíc, Triárius 210 tisíc, na pronájmy TJ Lokomotiva 510 tisíc a Krasobruslařský klub 162 tisíc. Florbalisté dostali 60 tisíc na akci 10 dní s florbalem.

V samém závěru vystoupili lidé bydlící v centru města v těsné blízkosti silnice I/14. Díky současné situaci na této silniční tepně mají popraskané domy, obtěžuje je hluk nejen z automobilů, ale také z propadlých kanálů či nečistota kolem silnice. Dožadovali se obchvatu města a zajímali se o to, jak bude probíhat rekonstrukce I/14. Na to jim odpověděl nejen starosta města, ale i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dozvěděli se tak, že rekonstrukce nebude hloubková a tak by neměla zasáhnout základy domů. Obchvat města je již dlouhá léta naplánován, ale stát jej nechává pouze v projektové fázi. Reálná šance na jeho výstavbu je až po dostavění D35. Odlehčení, hlavně kamionové dopravy, by měl napomoci v současné době probíhající rekonstrukce pod tunely a v příštím roce budovaný kruhový objezd na I/14 u těchto tunelů. Odtud je přivaděč plánován směrem Třebovice – Opatov s napojením přímo na D35 před Svitavami.

Komentář