foto: Město Česká Třebová
ČESKÁ TŘEBOVÁ – Dne 28. února se v kulturním centru konal koncert pořádaný ZUŠ, který se jmenoval Hrajeme doma. Nikdo z přítomných tehdy ještě netušil o jak symbolický název se jedná, protože právě práce z domova je teď hlavní náplní učitelů a žáků místní základní umělecké školy.
Díky moderním technologiím je totiž v současné mimořádné situaci možné, že učitelé svým svěřencům pravidelně zasílají podklady k výuce a domácí úkoly, které jsou jim následně zaslány zpět k vyhodnocení. Tento způsob kontaktu se za krátký čas osvědčil natolik, že moly začít práce na projektech E-besídka a E-výstava. Žáci nyní poctivě posílají domácí videa svých vystoupení a fotografie výtvorů. Takto nashromážděný materiál bude následně zapracován do jednotného výstupu a prezentován veřejnosti. Jedná se především o příjemnou náhradu akcí, které museli být zrušeny. Základní umělecká škola Česká Třebová měla pořádat například krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Tento ročník se však nakonec vzhledem k aktuální situaci velice pravděpodobně neuskuteční. Stejně tak byla zrušena také Výstava výtvarných a keramických prací žáků ZUŠ, která měla probíhat od 17. března v KC. V tomto případě však bude snaha po skončení mimořádných opatření najít náhradní termín. Rozhodnuto již bylo také o přesunu Slavnostního koncertu k 75. výročí založení Základní umělecké školy Česká Třebová, který proběhne na podzim letošního roku.