ČESKÁ TŘEBOVÁ – Schvalování druhé rozpočtové změny na rok 2016 měli na pondělním zasedání zastupitelé města. Přítomní zastupitelé, bylo jich 23, rozpočtovou změnu ve výši více jak 1,8 miliónů korun schválili.

“Tato změna byla nutná, Byla nutná protože tam byly zahrnuty některé projektové dokumentace, které musíme ještě v letošním roce zpracovat, tak aby jsme byli schopni žádat v letošním roce, na konci roku a nebo na začátku příštího roku o dotace z evrospkých fondů”, řekl OIK TV starosta města Jaroslav Zedník (Nestraníci). Mezi těmi je i pořízení dokumentace na opravu a rozšíření Domu dětí a mládeže. Dále se ve změně počítá i s 950 tisíc na Multifunkční dobrodružnou věž Peklák 950 tisíc nebo výdaje za nedávné volby 560 tisíc. Schváleno bylo také podání žádosti o dotace na kompostéry pro obyvatele města.

V různém se hojně diskutovalo o Komisi městského architekta a její roli v kauze přestavby domu u rotundy. Někteří ze zastupitelů poukazovali na to, že v materiálu, který byl k této kauze vypracován. “Je tam několik momentů, kde se dalo předejít této situaci a podle mě je to přímo na Komisi městského architekta,” řekl zastupitel a hejtman kraje Martin netolický (ČSSD). Naopak jiní poukazovali na to, že má velmi omezené kompetence. Nakonec Netolický navrhl, aby Komise architekta města byla složena z odborníků. “Já si myslím, že to byl návrh posoudit složení Komise architekta města a dostali jsme to jako úkol, takže rada se touto věcí bude zaobírat,” dodal Zedník (Nestraníci).

Do konce letošního roku by se zastupitelé měli sejít ještě jednou.

Komentář