ÚSTÍ NAD ORLICÍV Ústí nad Orlicí se v pondělí 12. září sešli zastupitelé na svém posledním 21. zasedání v tomto volebním období. Velký sál Kulturního domu byl svědkem schvalování rozpočtového opatření či změn územního a regulačního plánu. Závěr se nesl v duchu poděkování.