ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Kulturní domě v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo 13. jednání zastupitelstva. Na programu byla tentokrát například Protipovodňová opatření na Tiché Orlici, změny regulačního a územního plánu města nebo revitalizace území Perla 01.

Jedním z prvních bodů bylo schvalování zadání změny regulačního plánu ohledně počtu podlaží domů v lokalitě “U Letiště” a schválené zadání změny územního plánu ohledně případného obchvatu města. V souvislosti s plány na revitalizaci území bývalé Perly v centru města vzali zastupitelé na vědomí investiční záměr a předběžnou studii proveditelnosti akce „DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí“. “Záměrem je realizovat Dům dětí a mládeže společně s Centrem rozvoje. Tento materiál byl předložen k diskusi a nyní je prostor, aby tato diskuse probíhala i po stránce veřejného projednání s ústeckými občany,” řekl starosta Petr Hájek.

V sálu Malé scény by se měla uskutečnit veřejná prezentace koncem října. “Na základě těchto diskusí a na zvážení všech ekonomických aspektů i aspektů dalšího možného využití tohoto prostoru bude zastupitelstvo v listopadu rozhodovat, zda bude tento projekt předkládán v rámci dotace Evropských dotačních toků v rámci IROP,” sdělil starosta Petr Hájek.

Schválena byla také odpověď na otevřený dopis spolku SPOUSTI zastupitelům, který dostali v červnu. Odhlasováno bylo také rozdělení 450 tisíc korun z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2016. “Jedná se o dotační program na podporu činnosti jednotlivých sportovních organizací a tento dotační program je kryt finančními prostředky z tzv. hazardu, čili výnosem města z loterijních her atd.,” řekl Luboš Mikyska z Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Jednalo se také o poskytování příspěvku na ošatné pro zastupitele města vykonávající svatební obřady a prezentovány byly informace o budování protipovodňových opatření na Tiché Orlici nebo o rozšíření a změnách městského parkovacího systému. Příští zasedání by mělo proběhnout v pondělí 14. listopadu.