ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé města se sešli v počtu 25, dva byli omluveni. Po finančních záležitostech ve formě nových ručení za úvěr společnosti Tepvos nebo snížení úvěru pro Region Orlicko-Třebovsko.

Po té doělo k schvalování rozpočtu na rok 2016. 24 přítomných zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Ve výdajích je počítáno s 248 milióny korun a v příjmech s 241 milióny. Schodek má být 7,1 miliónů korun. “Schodkový rozpočet bylo město schopno sestavit proto, že v roce 2015 skončilo v přebytku 11,5 miliónů korun,” řekl pro OIK TV vedoucí finančního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí Jozef Polák.

Zastupitel Luboš Bächel ještě před schválením rozpočtu navrhoval úpravu dotace pro místní Sokol o 50 tisíc, který se potýká s problémy padajících stromů. Schválením rozpočtu se přiznala Sokolu dotace pouze 100 tisíc. Zbylá část případné dotace bude projednána podle místostarosty Jiřího Preclíka v Nadačním fondu Zelené Oustí. Schváleny byly i další přímé dotace a to na pořádání Skiinterkritéria 100 tisíc, tenisového turnaje Rieter Open 100 tisíc, Klubu přátel umění 260 tisíc na celoroční činnost, Jiskře na sportoviště 700 tisíc a na Mistrovství České republiky v atletice družstev 70 tisíc.

Zastupitelé a přítomná veřejnost byli také podrobně seznámeny se 43 investičními akcemi od nutných oprav až po dodělání ulice T. G. Masaryka včetně městského imobiliáře a nové fontány. Na letošní rok jsou připraveny i zcela nové investice. “Zahájení rekonstrukce ulice ČSA. To je akce, kterou jsme dlohodobě slibovali a nyní jsme ve fázi, že máme dokončenu projektovou dokumentaci a nic nám tedy nebrání, aby stavba byla v letošním roce zahájena,” řekl pro OIK TV starosta města Petr Hájek. Zahájena má být také stavba komunitního centra se společenským sálem v Knapovci.

Další jednání zastupitelů je naplánováno na pondělí 18. dubna. Na tomto jednání se mají zabývat i několikrát již projednávaným záměrem vybudování bike resortu v našem regionu.

Komentář