ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Kulturní dům hostil zasedání zastupitelů. Ti odsouhlasili vyúčtování hospodaření a účetní závěrku města za loňský rok. Dalším bodem programu bylo schválení 20milionového úvěru na předfinancování rekonstrukce objektu pro stacionář. “Po dokončení akce a po jejím vyúčtování bude kontokorentní úvěr splacen z dotace,” vyvrátil obavy z případného zadlužení města vedoucí finančního odboru městského úřadu Jozef Polák.

V oblasti majetkoprávních úkonů nemohli volení zástupci najít shodu ve věci záměru směny pozemku s obchodním řetězcem se sídlem v ulici Popradská. Ten má zájem o plochy pokryté zelení a chtěl by na nich vybudovat parkoviště. “Mně to vadí z jednoho prostého důvodu, ve městě Ústí nad Orlicí ubývá postupně zelených ploch,” řekl místostarosta města Jiří Preclík. “Finanční politika jejich mezd je nastavena dobře. Považuji za docela seriózní jim vyjít vstříc, a proto jsem samozřejmě hlasoval pro,” uvedl místostarosta města Michal Kokula.

V problematice, kterou se orlickoústečtí zastupitelé zabývali už letos v únoru, nakonec usnesení o záměru směny nebylo přijato.

Pomyslná zelená byla udělena uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v průmyslové zóně směrem na Knapovec. Tam by mělo vyrůst obchodní centrum pro dům a zahradu.

Své domy a zahrady přišli hájit obyvatelé ulice Polská. Tu by měly čekat změny v řešení dopravní situace. “Kdo přišel na to, zobousměrnit tu ulici, respektive podle čeho ten požadavek vzniknul? Protože podle mě dopravní studie ani žádný průzkum dopravy není,” vstoupil do diskuse jeden z obyvatelů ulice Polská.

Na jednání dorazili také obyvatelé, kteří ještě před zasedáním zastupitele písemně vyzvali, aby byla veřejnost se zamýšlenými úpravami seznámena a aby se k nim mohla vyjádřit. “Ten projekt je otevřen, já jsem přesvědčen, že v září ještě najdeme prostor před komunálními volbami, abychom před veřejnost předstoupili a tento náš záměr ve všech variantách se všemi negativy i pozitivy veřejnosti prezentovali,” odvětil starosta města Petr Hájek.

Další obyvatel si přišel stěžovat na to, že jeho synovi město údajně prodalo ekologicky závadný pozemek. “Si koupíte pozemek a máte ho znečištěný ropnými produkty. Nehledě na to, že nám město neposkytlo ani znalecký posudek,” zaznělo z úst stěžovatele. “Konstatujeme, že pozemek byl prodán řádně, že nabyvatelé byli s pozemkem a s jeho stavem seznámeni. Teď je to otázka toho, jestli kupující, což znamená nabyvatel, se bude snažit domoci svého názoru právní cestou,” okomentoval situaci starosta města Petr Hájek.

Na závěr ještě zmínka o tom, že bylo schváleno poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí a T.J. Sokol Kerhartice.