ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ve znamení mezinárodních studentských prezentací probíhala letošní oslava Dne válečných veteránů v České Třebové. Umožnil to projekt místního DDM s názvem Mládež v akci. Ke spolupráci DDM přizvalo studenty partnerských měst, tedy Italy, Poláky a Slováky.

V počtu 21 lidí ve městě pobývali od neděle 4. do 11. listopadu. Hlavní náplní pobytu bylo nejen vzájemné poznávání sebe, města i kraje, ale hlavně aktivita na téma válka a její veteráni. S sebou do Česka proto přivezli prezentace, v nichž toto téma rozpracovali. Postupně je předvedli žákům základních a středních škol. K zahraničním studentům se přidali také studenti českotřebovského gymnázia. Ti jako téma své práce zvolili krátký dokument o válečných vzpomínkách českotřebovského veterána Vasyla Timkoviče. Podle místostarostky Jaromíry Žáčkové je to jedna z nejlepších prací a určitě se bude zasazovat o to, aby zhruba dvacetiminutový dokument mohla zhlédnout i široká veřejnost. Vyvrcholením mezinárodního pobytu se stalo sobotní kladení věnců u památníku obětí  II. sv. války u ZŠ Habrmanovy. Květy vlčích máků odekorovaní studenti tam společně s veřejností uctili památku válečných veteránů.

V Ústí nad Orlicí se oslavy Dne válečných veteránů uskutečnily vzpomínkovým kladením věnců u památníku odboje u Bubeníka a v parku Československých legií. Pietního aktu se zúčastnili zástupci armády, města Ústí nad Orlicí a okolních měst, Obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosté.