Vážení spoluobčané,

dnes začínají platit nová nařízení vlády, která jsou velice nepříjemná a dotýkají se každého z nás. Někoho až existenčně a považuji za důležité tento často opomíjený fakt připomenout a upozornit na něj. Současná doba není jednoduchá a je nezbytné ji zvrátit. Proto Vás žádám o vzájemnou ohleduplnost jednoho k druhému. Nezapomínejme, že každý máme svůj podíl zodpovědnosti za dny příští. Máme zodpovědnost za lékaře, sestry, ošetřovatelky, pečovatelky, za všechny zaměstnance v sociálních službách. Máme zodpovědnost za podnikatele, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny anebo museli omezit svou činnost. Máme zodpovědnost za své blízké, za rodiny, za své přátele.

Přestože situace v Ústí nad Orlicí není ani kritická a ani dramatická, koronavirus se šíří i v našem městě a počet pozitivně testovaných občanů se zvyšuje. Již 5.10. byl na ústecké radnici aktivován Krizový štáb a od tohoto dne pracuje Bezpečnostní rada města. S účinností od 14.10. byla ZŠ Bratří Čapků a následně i MŠ Lentilka na sídlišti Štěpnice určena k výkonu nezbytné péče o děti ve věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci ve vybraných profesích. V pondělí 19.10. musela být z důvodu pozitivně testovaných zaměstnanců uzavřena mateřská školka Klubíčko. S ohledem na personální zajištění jsme neustále v kontaktu s ředitelkami Domova důchodců a Centra sociální péče. Udržení provozu obou zařízení v plném rozsahu služeb je naší současnou prioritou. Osobám v karanténě ve spolupráci s Českým červeným křížem a s obchodním družstvem KONZUM nadále zajišťujeme bezplatný dovoz nákupů potravin a základních hygienických potřeb.

Všechny aktuální informace a mimořádná opatření zveřejňujeme na webových stránkách města a na městském facebookovém profilu.

Vážení spoluobčané, osobně se domnívám, že na začátku druhé české koronavirové vlny stojí špatná komunikace. Dnes jsme často v názorech rozděleni a oproti jaru nedržíme spolu. Pojďme společně tuto negativní situaci změnit. A začít můžeme každý u sebe. Právě proto jsem do nadpisu vložil výstižný citát Williama Shakespeare.

Petr Hájek
starosta města