ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V tomto roce slaví Region Orlicko – Třebovsko významné výročí 20 let od svého založení. Region k této příležitosti připravil hlavní oslavy a to v pátek 11. září ve sportovním areálu v Dlouhé Třebové. Samotným oslavám předcházela tradiční cyklojízda se starosty členských obcí a měst, která letos startovala v Brandýse nad Orlicí se zastávkou na soutoku Tiché Orlice a Třebovky v Ústí nad Orlicí.

Odtud cyklojízda již pokračovala do Dlouhé Třebové, kde všechny přítomné pozdravil předseda svazku obcí Regionu Orlicko-Třebovsko Petr Hájek a dále zástupci Pardubického kraje a starostka hostitelské obce Kateřina Slezáková.

Na programu podvečer a večera pak bylo vystoupení imitátora Václava Faltuse s kouzelníkem, kapely Olympic revival z Havířova, České besedy z Třebovice a Lukavice, taneční vystoupení místních dlouhotřebovských souborů a bohaté občerstvení.

Sdružení obcí Orlicko-Třebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba bylo registrováno v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na svazek obcí novým názvem Region Orlicko – Třebovsko. Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích. Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma dominantním městům, k okresnímu městu Ústí nad Orlicí a k městu Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a sociodemografickými vazbami.

Více informací o Regionu Orlicko-Třebovsko naleznete na webu http://orlicko-trebovsko.cz/.