ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústecké zastupitelstvo města si pro další zasedání vybralo období adventu. V Kulturním domě se podruhé sešli nově zvolení zastupitelé města. Všech dvacet šest přítomných bylo v úvodu seznámeno s novým hlasovacím zařízením. “To první nám ukázalo, že to hlasovací zařízení má určitej přínos, zejména právě v tom, že je to i konferenční zařízení. Což znamená, máme tam mikrofonky, nemusíme přebíhat s mikrofonem,” okomentoval Petr Hájek. Zároveň si město pořídilo program pro přepis zvukového záznamu do textové podoby. “Ten zápis z usnesení zastupitelstva bude přesně obsahovat to, co tady bylo řečeno. V tom jsou ty největší přínosy, a proto jsme se i takto rozhodli,” dodal Petr Hájek.

Před samotným schválením programu složil slib zastupitele Tomáš Teplý. Jednání mělo na programu i několik majetkoprávních bodů. Zastupitelé se zabývali i volením jednotlivých členů do kontrolního nebo finančního výboru. “Zároveň se volili předsedové a členové osadních výborů, takže to je takovej ten proces ještě přímo navazující na ustavující zastupitelstvo a na komunální volby,” řekl Petr Hájek. Stejně jako v minulých letech bude město Ústí nad Orlicí schvalovat rozpočet na rok 2019 až začátkem února. “Proto bylo dneska přijato usnesení o schválení rozpočtového provizoria na období od prvního ledna 2019 až do jedenáctého února 2019,” sdělil nám Jozef Polák.

Nejdéle diskutovaným bodem se stala informace o petici “za zrušení skládky v lokalitě Andělov”. O dalším vývoji by se měli zastupitelé dozvědět na příštím jednání. V závěru byli všichni přítomní informováni o změně vodného a stočného. “Celková cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí, včetně DPH, bude činit 79,41,-. Což představuje zhruba 2,30,- nárůst. Což je o nějakých 2.98%,” řekl Václav Knejp. Výsledná cena by měla zajistit dostatek finančních prostředků nejen na vlastní provoz, ale i na obnovu kanalizační a vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy.

Zasedání bylo po dvou hodinách jednání rozpuštěno, další bylo předběžně svoláno na 11. února. Tam by se měl schválit i rozpočet města na rok 2019.