ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Roškotovo divadlo bylo dějištěm slavnostního večera, v jehož rámci byl vzdán hold osobnostem, které se zasloužily o dobré jméno města.

“Počinem roku 2018”, konkrétně sepsáním knihy pod názvem “Heslo Čechoslovák”, o osudech svého otce a jeho spolubojovníků z doby 2. světové války, se na tom podílel Karel Škarka. “Nemám rád, když se bagatelizuje to, že Češi za 2. světové války jenom kolaborovali nebo že jsme takový národ, který přijme vždycky jenom tu nadvládu, je to určitá česká povaha, ale statečnost těchto kluků by se neměla zapomenout,” okomentoval motivaci k pořízení spisu Karel Škarka.

Ocenění “Počin roku 2018” rovněž převzaly Petra Nováková a Denisa Váňová. Obě jmenované tvůrkyně úspěšně reprezentovaly Střední školu uměleckoprůmyslovou a zároveň také město. “Je to pro mě motivace tvořit dál, protože vím, že to má smysl. Tvořím vlastně pro sebe, ale i pro ty ostatní lidi,” zaznělo z úst Denisy Váňové.

“Cena starosty města” byla udělena spolku Malá scéna za 10 let činnosti a obohacování veřejného života. “Těch akcí děláme každým rokem, řekla bych, víc a víc, takže za těch 10 sezon to už je něco přes 1 500 akcí, samozřejmě nejenom našich, ale i ve spolupráci s dalšími organizátory, ale najednou mi to přijde strašně moc,” sdělila OIK TV zástupkyně spolku Malá scéna Lenka Janyšová.

Pavel Hůla, který se během ceremoniálu stal držitelem “Ceny města”, se do Ústí nad Orlicí poprvé dostal v roce 1963. Od té doby se do rodiště Jaroslava Kociana vrací. Nejprve jako vítěz houslové soutěže a interpret, v posledních letech zejména jako předseda poroty hodnotící zmiňované klání nadějných houslistů. “To ocenění, to mě tedy zaprvé překvapilo, když se ozvalo město, pan starosta, takže já si toho strašně vážím a mám z toho velkou radost,” řekl držitel “Ceny města” Pavel Hůla.

Velkou radost by ze zisku čestného občanství pravděpodobně měli Radim Nováček, mineralog a odbojář z 2. světové války, a pozdější polistopadový plukovník Karel Škarka, který se také postavil nacistické zlovůli. “Já osobně cítím toto ocenění jako občanskou rehabilitaci, protože velice aktivně se ústečtí komunističtí mocipání podíleli v 50. letech na tátově vyhazovu z armády,” uvedl syn oceněného Karla Škarky Karel Škarka.

Jak Radim Nováček, tak Karel Škarka byli oceněni in memoriam. Nejvyšší vyznamenání jim bylo propůjčeno starostou města Petrem Hájkem. “Děkuju nejenom všem oceněným, že si přišli převzít ta ocenění, která jim město Ústí nad Orlicí udělilo, ale i všem přítomným, protože jsem měl velkou radost, že se sál Roškotova divadla zaplnil,” ohlédl se za slavnostním večerem starosta města Petr Hájek.

Všem zúčastněným zahrála a přestávky mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií vyplňovala skupina “Black Buřiňos” z Týniště nad Orlicí.

Komentář