LANŠKROUN – Naposledy v tomto roce se lanškrounští zastupitelé sešli v sálu místního zámku. Tentokrát měli na programu zhruba dvacítku bodů. Tím asi nejdůležitějším bylo hlasování o rozpočtu města Lanškroun na rok 2018.

V úvodu jednání navrhl zastupitel Jiří Kráčmar stažení bodu o stanovení odměn zastupitelů města od začátku roku 2018 z programu. Tento protinávrh přijat nebyl. Stanovení odměn bylo ale zařazeno před hlasování o rozpočtu. Po zprávách z řady města a městského úřadu si vzala slovo Stanislava Švarcová. Ta se tajemníka Jaroslava Brandejse ptala na personální záležitosti na oddělení investic a majetku a starosty Radima Vetchého na městské lesy. Před hlasováním o rozpočtu přišel na řadu bod – Stanovení odměn členů zastupitelstva města od 1.1.2018. “Byla odhlasována varianta B, která uvažuje s navýšením odměn zastupitelů, jako pro obec do 1000 obyvatel, což představuje nárůst nákladů pro město ve výši asi milion korun. Je to škoda, protože se domnívám, že stávající odměny zastupitelů jsou dostatečně vysoké,” řekl zastupitel Jiří Kráčmar (KDU-ČSL). “Myslím si, že to rozhodnutí zastupitelstva bylo kompromisem mezi těmi návrhy,” sdělil starosta města Radim Vetchý (Lanškrounské fórum).

Následně již přišel na řadu návrh rozpočtu na rok 2018, který počítá s celkovými příjmy zhruba 220 milionů 620 tisíc Kč a výdaji ve výši 335 milionů 626 tisíc Kč. Po dlouhé diskusi pro tento návrh zvedla ruku potřebná většina zastupitelů. “Já jsem hlasoval proti tomu rozpočtu, neschvaloval jsem ho, protože rozpočet končí schodkem ve výši mínus 115 mil. korun. V době ekonomického růstu se domnívám, že to je hazard, a se zapojením zdrojů z minulých let ve výši téměř 45 mil., tak podle mého názoru ten rozpočet není akceptovatelný,” sdělil zastupitel Jiří Kráčmar (KDU-ČSL). “Já si myslím, že tak, jak byl rozpočet navržen, je rozpočet města v pořádku a myslím si, že pokud se podaří zrealizovat všechny akce, které jsou naplánovány, tak na konci roku stejně město bude hospodařit s drobným přebytkem,” řekl starosta města Radim Vetchý (Lanškrounské fórum).

V průběhu jednání se hlasovalo také o řadě dotací či rozpočtových opatření a v závěru se diskutovalo např. o stavbě Kulturního domu, polikliniky či cyklostezkách.