LANŠKROUN – Sál zámku hostil podzimní zasedání zastupitelstva. Jednání se zúčastnilo sedmnáct z jedenadvaceti zastupitelů města Lanškroun. Hned několik z těch příchozích se pozastavilo nad uzavřením základní školy v Dolním Třešňovci. “Se nějakým způsobem, pro mě záhadným, stalo, že do měsíce nebyli žáci, kteří by nastoupili v této škole,” uvedl k záležitosti starosta města Radim Vetchý. “Městem se rozšířila fáma, že škola bude zrušena. Možná to vzniklo z toho, že radní opravdu projednávali zrušení této školy,” sdělila OIK TV zastupitelka města Stanislava Švarcová. V této problematice nejužší vedení města podniká takové kroky, které by měly vést k obnovení výuky od školního roku 2017/2018.

Další vlna diskuse se zvedla při projednávání rozpočtových opatření. Jedno z nich se týkalo zvýšení výdajů na nakládání s odpady. Podle některých zastupitelů je třeba najít cestu k zastavení vzestupného trendu. “Já chápu, že se neustále zvyšuje komfort pro občany, ohledně tedy nakládání s odpady, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že ten komfort je opravdu velmi drahý pro město,” řekla Stanislava Švarcová. “Rád bych hledal, po diskusi s vedoucími odborů, se zastupiteli, s kolegy v radě, cestu k tomu, abychom snižovali náklady,” uvedl Radim Vetchý.

Naopak bez větších průtahů byla schválena úprava obecně závazné vyhlášky o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku. “My jsme to potřebovali dát do souladu s novým zákonem, který bude platit od 1. října. Tato vyhláška následně bude dále upravována tak, aby vyhovovala zákonu podle metodického doporučení Ministerstva vnitra,” doplnil starosta Vetchý.

V programu zasedání se našlo místo i pro připomínky obyvatel. Pan Fiala nebyl spokojen se stavem zeleně. “My jsme řešili s technickými službami, které mají správu hřbitova na starosti, problematiku vysoké hladiny spodní vody, proto momentálně nedochází k ozeleňování,” uzavřel Radim Vetchý.

Komentář