LANŠKROUN – Zastupitelé města Lanškroun na svém červnovém jednání projednávali řadu rozpočtových opatření a majetkoprávních úkonů. Na programu dne byl také závěrečný účet města za rok 2016.

Hned v úvodu jednání byl jmenován Vladimír Cacek novým členem zastupitelstva města. “Já jsem byl vybrán za zesnulého Ladislava Sychru, vzhledem k tomu, že jsem byl první náhradník vlastně v této straně v tomto hnutí ANO,” vysvětlil zastupitel Vladimír Cacek.

Jedním z hlavních bodů bylo schvalování závěrečného účtu města za rok 2016. “Hospodaření města Lanškroun za rok 2016 skončilo s přebytkem 17 milionů. Protože nebyly realizovány některé investiční akce, byly překročeny daňové a kapitálové příjmy,” vypočítala Renata Krčová, vedoucí finančního odboru. “Závěrečný účet byl schválen i účetní závěrka města byly schváleny  dá se říct jednohlasně zastupitelstvem,” shrnul starosta města Radim Vetchý.

Na programu byla také řada rozpočtových opatření. Nakonec nedošlo k odsouhlasení navýšení rozpočtu v případě infocentra. “Byla vybrána jedna studie, a ta se v projektu zpřesňovala a došlo k poměrně výraznému navýšení rozpočtované částky, která byla 750 tisíc původní a teď jsme se pohybovali kolem 3,5 – 4 milionů,” vysvětlil starosta města Radim Vetchý.

Dále zastupitelé zamítli prodej pozemku po bývalé tržnici. Na program se již po několikáté dostal prodej pozemku v ulici T. G. M., kde by měl vyrůst bytový dům. Investor předložil návrh na postavení stěny oddělující sousední pozemek od budoucí rezidence. “Byla odsouhlasena tato varianta a ta vzešla z jednání s panem Böhmem, se sousedem bytového domu u mě v kanceláři,” uzavřel starosta města Radim Vetchý.

Zastupitelstvo také kladně rozhodlo o vypsání dvou dotačních programů na podporu sportu. Letos to je částka 350. 000. Při vstupech veřejnosti se ještě řešila stížnost na koupání psů u rybníka Dlouhý, kde je jejich pohyb zakázán. Další jednání se uskuteční 13. září.