LANŠKROUN – V sále lanškrounského zámku se uskutečnilo další jednání zastupitelstva. Na jeho programu bylo mimo jiné hlasování o přemístění sochy Kajícníka ze stávajícího místa na náměstí Aloise Jiráska.

Po zahájení byli přítomní seznámeni s průběhem jednání Rady města a s činností Městského úřadu. Zastupitelé byli mimo jiné seznámeni se zavedením dvanácti dnů homeoffice pro úředníky, tedy práci z domova. V rámci rozpočtových opatření se především diskutovalo o Kulturním domu. Město již dříve zajistilo úvěr, ze kterého mělo být letos vyčerpáno 10 milionů. “Se blížíme k vybrání dodavatele a budeme znát cenu v dohledné době, a proto jsme na tomto zastupitelstvu navýšili částku 10 milionů, která byla v rozpočtu o 80 milionů, a to je částka 90, kdy předpokládáme, že ji proinvestujeme v tomto roce,” vysvětlil starosta města Radim Vetchý. Tímto tedy nebude navýšen rozpočet města pro rok 2017 a opatření bylo patnácti hlasy schváleno. Zastupitelstvo dále schvalovalo poskytnutí dotací na podporu sportu a kultury. Na program se znovu dostal prodej pozemku v ulici T. G. Masaryka, kde má stavební firma zájem postavit bytový dům. Tento bod byl po delší diskusi odložen na červnové jednání. Dále byly do vyhlášky o nočním klidu doplněny další výjimky a byla také schválena vyhláška regulující používání zábavní pyrotechniky. Závěrečným bodem jednání, bylo rozhodnutí o umístění sochy Kajícníka, která je v současnosti instalována před křížem u kostela sv. Václava. Tu vytvořil v rámci loňského Hlína festu Matouš Háša. Umístění sochy totiž vyvolalo diskusi zastupitelů i veřejnosti, jedněm se zdá být prostor před křížem vhodný, druhým ne. Na tomto zasedání neprošel ani návrh usnesení ponechat sochu na svém stávajícím místě, ani její přemístění do rajské zahrady. “Prošel návrh usnesení zrušit usnesení zastupitelstva z prosince, které říkalo přemístit sochu do neutrální zóny a pak nad ní diskutovat,” uvedl Radim Vetchý. Socha Kajícníka tak zůstává na stávajícím místě. Další jednání zastupitelstva se uskuteční 28. června.

Komentář