foto: Město Lanškroun

LANŠKROUN – Jsou to jednoduché pomůcky, které však mají v boji s pandemií koronaviru cenu zlata. Řeč je o ochranných štítech, jejichž výrobu zahájily místní firmy ve spolupráci s městem, školami a dobrovolníky.

Firma AVX zvažovala pomoc prostřednictvím svých tiskových kapacit pro nedostatkové ochranné štíty. Oslovili s touto myšlenkou vedení města Lanškroun a již společně dohodli spolupráci s firmou Sklenářství Šulák za účelem dodávky průhledových štítů. Chybějící fólii pro tento účel poskytl pan Radim Vetchý. Rychle tak bylo možné vytisknout a sestavit prototypy. O posouzení praktické použitelnosti požádali lanškrounského lékaře pana Mudr. Kmenta. Testování si vyžádalo úpravy 3D modelu uchycení fólie, které obratem provedl pan Radek Matoušek z AVX. Pak již nic nebránilo vytištění várky 30 vylepšených úchytů a firmě Šulák nařezat 200 fólií ke kompletaci štítů. Do celé akce a 3D tisku se aktivně zapojila díky Luďku Kubešovi a panu řediteli Liboru Peichlovi firma Schott Lanškroun, což zdvojnásobilo denní kapacitu 3D tisku na cca 50 kusů. Přidali si i další zájemci o pomoc, dík patří Lukáši Kočímu, který tiskne na soukromé tiskárně. Všechny komponenty se schází u dobrovolníků, kteří štíty kompletují, po desinfekci bude vše poskytnuto koncovým uživatelům.

Jsme rádi, že jsme mohli jako firma přispět ke společné snaze o výrobu dodatečných ochranných pomůcek. Je potěšující, jak tato dobrovolná aktivita nabrala rychlý spád a přidávají se další zájemci, že mělo smysl tuto akci iniciovat,“ uvádí Vladimír Křivka z firmy AVX a Libor Peichl, ředitel firmy SCHOTT doplňuje: „Když přišel Ladislav Sita, náš inženýr výrobkové linie pouzder senzorů, s návrhem připojit se k výzvě Tiskne celé Česko a vyrábět komponenty pro ochranné štíty, všichni členové vedení neváhali ani minutu a jednohlasně tento nápad podpořili. Ještě tentýž den vytiskl náš konstruktér Luděk Kubeš díly na první ochranný štít na našem 3D zařízení a rozplánoval si výrobu tak, aby využil co nejlépe volné kapacity stroje. Je krásné zažít situace, kdy lidé uvažují ve prospěch ostatních a není jim zatěžko, udělat něco navíc.“

Jako poslední v řadě je kompletace, kterou zajišťuje paní Martina Brýdlová. Poté, co se hotové štíty ve skladu vydezinfikují, budou postupně předávány obvodnímu oddělení Policie ČR Lanškroun, lékařům a pracovníkům sociálních služeb. Do Domova pro seniory bude předáno 40 kusů, které jak nám sdělil ředitel domova Milan Minář, budou použity v případě výskytu nákazy.

Do výroby ochranných štítů se také zapojilo Pekařství Sázava a prvních 12 kusů předalo městské policii.

Jsem velice pyšný na to, jak velkou solidaritu v souvislosti s pandemii koronaviru občané projevují, Jejich iniciativa je skvělá, obětují svůj volný čas pro to, aby pomohli ostatním ve složité situaci. Je to opravdu týmová práce“, uzavírá starosta města Radim Vetchý.

Z podkladů Vladimíra Křivky zpracovala Jana Urbanová