LANŠKROUN – Na svém zasedání v Dolním Třešňovci projednávali lanškrounští zastupitelé rozpočtová opatření, “Návrh závěrečného účtu města za rok 2014” a zabývali se také majetkovými a právními záležitostmi. Ty se týkaly soudních sporů mezi městem a společností Gurman. V jednom z návrhů usnesení byli zastupitelé vyzváni, aby v kauze Gurman podali trestní oznámení na podezření na podvod. Tento návrh byl nakonec stažen z jednání. Členové zastupitelstva nevyloučili, že k podání trestního oznámení dojde poté, co se hlouběji seznámí s problematikou dlouholetých soudních sporů. Diskutovalo se také o majetkových záležitostech. Shoda nepanovala zejména nad žádostmi o prodej městských pozemků. “Mám pocit, že vedení města nevychází vstříc podnikatelům a vlastně bez udání důvodu jim neprodává pozemky, které jsou drobné a které pro město nemají nějaký větší význam,” řekla zastupitelka města Stanislava Švarcová. “Vycházíme vstříc při prodeji pozemků, ale zohledňujeme strategičnost toho území, zohledňujeme dlouhodobou koncepci v lokalitě,” uvedl starosta města Radim Vetchý. Zastupitelé byli seznámeni s tím, že vedení města nechává zpracovat novou studii na řešení odpadového hospodářství v dalších letech. Tato informace vyvolala souhlasné i nesouhlasné reakce. “Já mám pocit, že současné vedení města tak nějak brzdí jeho rozvoj, protože v mnoha oblastech zadává analýzy, zadává studie, byť já sama jsem přesvědčena, že má dostatek podkladů k tomu, aby mohlo zodpovědně rozhodnout,” řekla Stanislava Švarcová. “Byl schválen nový zákon, byl schválen nový plán odpadového hospodářství. Ty studie, které už byly zpracovány samozřejmě s tímto nepočítaly, nereagují na to,” uvedl Radim Vetchý. Starosta také pohovořil o dalším postupu při přípravě rekonstrukce městské polikliniky. Zástupci veřejnosti navrhli několik změn týkajících se Dolního Třešňovce. Žádali o nové vybavení pro sál, kde se jednání konalo, a zřízení přechodu pro chodce před budovou základní a mateřské školy.