PŘÍVRAT – Už tady takhle neoficiálně závodí devátý rok. Pětice part z okolí, kterým není cizí recese, pohyb ani dobrá zábava. A přívratští organizátoři, respektive Miroslavova země, prezentující se jako sdružení pro veselejší současnost, tuto kombinaci nabízí hned několikrát ročně.

Samotné hry začaly nástupem družstev v areálu závodiště. Po seznámení s pravidly a nutném rozlosování se na návsi rozehrála živá obdoba Kloboučku hop. Soutěžilo se také v několika druzích střeleb ve stylu Chceš-li přesnou mušku míti, musíš kofoličku píti nebo v dovednostním závodě v přenášení sklenic s vínem s názvem Vrchní, prchni.

Úkolů bylo celkem pět, a některé z nich dali soutěžícím pěkně zabrat. Každé družstvo zvolilo jinou taktiku. Zatímco Přívratští spíš v praxi ukazovali, jak se to má, nebo nemá dělat, ostatní si pravidla soutěže převáděli do více či méně humorné formy. Někdo z pozice výkonů a rychlosti, jiný ve snaze zatraktivnit soutěž co nejvíce pro diváky a připravené disciplíny si vyloženě užíval. Nakonec se keramický jelen, coby hlavní trofej závodu, vrátil zpět domů. Po devíti letech ho pro pořadatele získalo družstvo, zastupující Přívrat. To na body zvítězilo před Řetůvkou, Řetovou, Mandlem a Sloupnicí.