ČESKÁ TŘEBOVÁ – 7. ročník multikulturního festiválku pro celou rodinu „Českotřebovský Kohoutek“ se nesl ve znamení pohádek a her. Součástí akce, kterou pořadatelstvím zaštítila Městská knihovna Česká Třebová, byl doprovodný program plný soutěží a dalších lákadel.

Úvodní pohádku nazvanou „Princezna s dlouhým nosem“ si zejména pro dětské publikum připravilo Divadlo Koráb. Pro neposedy mohla být lákadlem projížďka na lodičce po jezírku. Skákací hrad a trampolína umožnily návštěvníkům zážitky akrobatického charakteru. Další atrakcí bylo malování na obličej. Některá dítka se tak proměnila ve zvířátko podle své vlastní volby. Děti si také mohly vyrobit vlastní upomínkovou placku. O několik století dozadu bylo možné nahlédnout při návštěvě tábora, který zájemcům představil, jak se v dávné minulosti mlela mouka. Při střelbě lukem se příchozí mohli vžít do role pravěkých a středověkých lovců.