ČESKÁ TŘEBOVÁ – Slavilo se přesně na den, v úterý 26. února. A to Dnem otevřených dveří městského muzea se zpřístupněním všech současných expozic. K dispozici byli jejich kurátoři, se kterými mohli návštěvníci o tématu i přípravě expozic diskutovat.

Pro muzejníky to byla zároveň příležitost dozvědět se, co lidem v muzeu chybí a co by si do budoucna přáli. Jubileum přilákalo nejen místní a pamětníky, ale také návštěvníky z okolí. Celkem jich během dne do českotřebovského muzea zamířilo přes 300, dopoledne děti, odpoledne dospělí nebo celé rodiny. Když tehdejší učitel Jan Tykač zakládal v České Třebové muzejní spolek, netušil, že na vlastní výstavní prostory bude muzeum čekat více jak 120 let. Výstavních prostor se muzejníci dočkali až loni na podzim, kdy byla otevřena zrekonstruovaná budova s přístavbou v Klácelově ulici.

Pod názvem Dopravní křižovatky v něm dostaly místo čtyři stálé expozice. Kromě Dne otevřených dveří rok 125. výročí návštěvníkům v samotném muzeu nic zvláštního nepřinese. Historii budou dál postihovat krátkodobé výstavy, pokračovat bude doplňková činnost již zahájených seminářů. V létě budou zpřístupněny městské památky, včetně kaple Panny Marie Pomocné na Horách.