ČESKÁ TŘEBOVÁ – Město Česká Třebová a zdejší Sociální služby uspořádali v Kulturním centru Miniveletrh sociálních služeb. Dorazily téměř dvě desítky organizací, aby lidem přiblížily služby, které mají v našem regionu k dispozici. “Veřejnost, která se přijde podívat určitě získá informace o službách, které poskytujeme tady u nás v České Třebové pro různé cílové skupiny. Věřím tomu, že každý si tady najde to svoje,” sdělila nám Magdaléna Peterková, ředitelka Sociálních služeb Česká Třebová. “Domnívám se, že je přínosem i v tom, že si představitelé a zástupci jednotlivých sociálních služeb mohou předávat své zkušenosti a poznatky, takže po všech stránkách to vidím jako velice přínosnou akci,” řekla starostka města Magdaléna Peterková.

Své zastoupení měly i místní Sociální služby. “Rádi bychom odprezentovali domov pro seniory, týdenní stacionář a pečovatelskou službu,” přiblížila Magdaléna Peterková, ředitelka Sociálních služeb Česká Třebová. Zaměření jednotlivých organizací je různé. Některé se specializují na děti a rodiny. “Máme dva programy, kdy jeden je centrum pro náhradní rodinu, kdy doprovázíme pěstounské rodiny a spolupracujeme i s adoptivními rodinami. Ve druhém programu, což je podpora pro rodinu a dítě, spolupracujeme zas s biologickými rodiči, kde je ohrožené dítě,” přiblížila Petra Ryšinová, sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče, Ústí nad Orlicí.

Nechyběla ani linka důvěry či centra zaměřená na fyzicky nebo mentálně postižené. Své zastoupení zde měla i Oblastní charita Ústí nad Orlicí. “Lidé z České Třebové můžou od Oblastní charity využít služby jednak zdravotní, domácí zdravotní péči a domácí hospicovou péči, dále co se týče podpory rodiny, tak to je Šance pro rodinu,” přiblížila Marie Malá, ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Charita poskytuje také občanskou poradnu, která se nachází v ulici Hýblova v České Třebové. Na stanovišti u Českého červeného kříže si mohli zájemci vyzkoušet i masáž srdce.