ČESKÁ TŘEBOVÁ – Obyvatelé České Třebové zaznamenali před dvěma týdny výpadek digitálních televizních programů v síti kabelové televize. Následně bylo zapotřebí, aby si všichni ti, kteří využívají jejich služeb, své televizory a set-top boxy přeladili.

Výpadek byl způsoben přepnutím stávajícího modulačního profilu 64 QAM na QAM 256, čímž byla zvýšena přenosová kapacita sítě a kabelová televize tak mohla přidat další programy do své nabídky. Pojem modulační profil vysvětluje vedoucí IT oddělení Miroslav Roškanin: „Dá se to přirovnat k tomu, jako kdybyste do města místo silnice třetí třídy postavili dálnici. Ta přenosová kapacita se zvětšila asi o 30 %.” QAM je zkratka kvadraturní amplitudové modulace, což je schéma používané pro televizní vysílání.

Během změny digitálního vysílání zaregistrovali pracovníci kabelové televize problémy hlavně na domácích rozvodech. „Nepřizpůsobená síť způsobovala mnohonásobně větší problémy, než při té stávající nižší modulaci,” řekl Miroslav Roškanin. Zákazníci kabelovky by si doma měli zkontrolovat své rozvody, jestli si náhodou neodborným zásahem nesnižujíi kvalitu digitální kabelové televize. „Obzvláště doporučujeme zkontrolovat přívodní šňůry, kdy použitím laciných šňůr se opravdu snižuje kvalita příjmu,” dodává Miroslav Roškanin.

Pokud byste si se svým domácím rozvodem nebyli jisti, můžete zavolat na zákaznickou linku kabelové televize a vyžádat si kontrolu odborníkem. Ačkoliv kabelovka dala o této změně dopředu vědět, dost lidí bylo přepnutím profilu překvapeno. „My jsme o této změně informovali týden dopředu. Běželo to jak v OIK, tak na našich webových stránkách, plus jsme rozesílali e-maily, a sms všem zákazníkům, na které máme v systému kontakty,” řekla Lucie Bucharová, provozně obchodní ředitelka. Pomáhat s přelaďováním domácích televizorů bylo připraveno 13 techniků. Dohromady pomohli zatím pěti stovkám českotřebováků.