ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků se po roce vrátilo na orlickoústeckou Kociánku. Tentokrát před zraky zkušebních komisařů zasahoval výběr škol z regionu. Do soutěže se za I. stupeň nominovalo devět družstev, za II. stupeň pak čtyři.

Každou hlídku tvořilo 5 dětí. Znalosti všech soutěžících prověřovala jednotlivá stanoviště. Na jednom z nich prokazovali mladí zdravotníci své dovednosti v poskytování první pomoci standardním zdravotnickým materiálem. Na dalších dvou stanovištích museli ošetřit zraněné improvizovanými prostředky, tedy tím, co mívají děti v běžném životě při sobě. A tak se podkládal pod hlavu svetr nebo mikina či stahovaly tepny šátkem. Dále děti musely prokázat znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených nebo dopravní výchovy. Přivolání pomoci Městské policie a Sboru dobrovolných hasičů bylo automatickou součástí zadání. Mezi prvními až pátými ročníky ZŠ si nakonec nejlépe vedly zástupci ZŠ Bratří Čapků z Ústí nad Orlicí. Mezi staršími dětmi si prvenství vybojovaly zástupci ze ZŠ Horní Heřmanice. Vítězné hlídky budou města reprezentovat v regionální soutěži 5. června ve Svitavách.

Komentář