ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve studovně Gymnázia Česká Třebová, jejíž pořízení zasponzoroval někdejší student školy Karel Holbik, se za účasti dalšího věhlasného absolventa hejtmana Martina Netolického konala oficiální část slavnostního předání nových učeben ze strany Pardubického kraje jako zřizovatele vzdělávacího ústavu. “Sklízíme, co jsme zaseli před několika lety. Tyto projekty byly přihlášené do výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. To znamená jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie,” sdělil OIK TV hejtman Martin Netolický.

Co bylo vybudováno a vybaveno moderní technikou, si na vlastní kůži vyzkoušel i nejvyšší krajský představitel. “Věci, které my jsme probírali ve výuce, a byly často spíš konstatovány jako fakt, tak dneska je lze velmi jednoduchým způsobem dokázat právě prostřednictvím elektronických pokusů,” doplnil hejtman.

Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání s celkovými náklady přesahujícími částku dvaceti milionů korun obohatil školu nejen o učebnu fyziky. Díky soudobým pomůckám si žáci mohou vyzkoušet například měření teploty nebo elektrického výboje. K jakému rozšíření výuky došlo v hodinách biologie, předvedli na několika pokusech přímo studenti. “Je to určitě super, když nám pořídili tyhlety nové přístroje, nebo i zvířata nám sem dokoupili. Třeba korálovku nebo gekona a akvarijní zvířátka. Ta výuka se stává najednou zajímavější, než prostě jen strohé opisování knížek,” pochvaloval si projekt septimán Jan Verner.

V rámci této investiční akce vznikla také venkovní přírodovědná učebna, kde žáci mohou poznávat faunu i floru, případně měřit kyselost vody v jezírku a tak dále.

Za učitelský sbor zhodnotil nové prvky ve vzdělávacím procesu ředitel školy Josef Menšík. “Myslím si, že mají velkou radost, protože zejména kolegové, kteří vyučují fyziku, tak museli používat opravdu pomůcky historické ze 70., 80. let minulého století. To pak těžko studentům vysvětlíte, jaká může být fyzika nebo biologie krásná věda,” řekl Josef Menšík.

Dalším pomyslným darem, který Gymnázium Česká Třebová dostane ke 110. výročí zahájení výuky, bude v příštím roce zateplení budovy a výměna oken.

Komentář