ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Gymnázium v Ústí nad Orlicí čekají velké změny. V rámci projektu IROP získá budova novou laboratoř biologie a dojde i k zmodernizování vybavení dalších učeben.

Na gymnáziu již v tuto chvíli probíhají stavební práce, díky kterým se studenti dočkají nové posilovny. Přesto čeká školu ještě další projekt, na který se musí připravit.

Šest odborných učeben se dočká nového vybavení pro výuku. Dojde také k výměně světel a oken. Počítá se rovněž s novými datovými rozvody a výtahem, který zajistí bezbariérový přístup do celé budovy. Proto se instituce musí připravit na různá omezení. “Ta nejzásadnější věc, která studenty asi potěšila, je zkrácení školního roku o jeden týden. To potká všechny. Pak samozřejmě s tím budou souviset i různé omezení ve smyslu, kdy několik učeben nebude možné v určitém období používat,” vysvětlil Marek Hoffmann, ředitel gymnázia.

Projekt bude zaplacen z více zdrojů a jeho celková cena je 16 milionů korun. “Projekt je spolufinancován z evropských peněz částkou zhruba 13,5 milionu. Zbytek zaplatí Pardubický kraj,” zmínil Bohumil Bernášek, radní zodpovědný za školství v Pardubickém kraji.

S rekonstrukcí učeben a stavbou nové laboratoře se začne poměrně brzy. “Největší těžiště prací bude od června do konce srpna, ale samozřejmě ten projekt jako takový musí dokončen do konce letošního kalendářního roku, včetně vybavení. Stavební práce by do října měly být hotové,” řekl Marek Hoffmann.

Přestože dělníci obsadí školu převážně o letních prázdninách, studenti tak pocítí stavební práce i v průběhu letošního roku.