ČESKÁ TŘEBOVÁ –  Suterén obvykle není místem, kterým by bylo možné se chlubit. Platnost tohoto tvrzení by se do letošního února potvrdila také v případě budovy Gymnázia Česká Třebová. Do podzemního podlaží zatékalo, a tak bylo nutné přistoupit k rekonstrukci. “Máme za sebou několik kontrolních dnů. Já jsem moc rád, že bylo opakovaně konstatováno, že na této stavbě probíhá všechno bez problémů a bez prodlení,” sdělil OIK TV ředitel školy Josef Menšík.

Celá akce, která Pardubický kraj jako zřizovatele školy vyjde na více než 5 milionů korun, má být zhotovena do 31. května. Práce byly rozděleny do několika etap. Některé z nich již byly úspěšně dokončeny. “Je položená nová podlaha, jsou nové sanační omítky, nové obklady a také nová umyvadla a toalety,” vypočítal ředitel Menšík.

Další projekt se přímo dotkne výuky. Počítá se s vybudováním nové učebny fyziky, modernizací učebny biologie, vzniknout má venkovní biotop s jezírkem. Zmiňované bude pořízeno za 17 milionů korun. O náklady se podělí evropské fondy, stát a Pardubický kraj. “Jsme zařadili gymnázium do takzvané výzvy 32/33, která byla vyhlášena v roce 2016. Protože jsme byli v tomto případě velmi dobře připraveni, tak jsme byli úspěšní při žádosti,” uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Realizace by měla být v nejbližších týdnech zahájena. Staveniště bylo předáno dodavateli stavby. “Také jsme ho seznámili se všemi omezeními, která se týkají provozu školy. To znamená firmu jsme informovali o těch termínech, kdy tady v žádném případě nemůže docházet k žádným stavebním úpravám, tedy v termínu maturit, konání přijímacích zkoušek a podobně,” doplnil ředitel školy Josef Menšík.

Harmonogram prací je stanoven tak, aby bylo hotovo do 31. října.

Komentář