151026_CESKOTREBOVSTI UCITELE GYMNAZIA NA SLOVENSKUSLOVENSKO / ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Shadowing neboli stínování umožňuje učitelům navštívit vzdělávací instituci v zahraničí a získat tak zkušenosti při sledování každodenní pracovní činnosti zahraničních kolegů. Jde o podporu přímé výměny nejlepších postupů a metod v učitelské profesi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu č. 56, v jejímž rámci bylo možné zajistit stínování v zahraničí pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Učitelé českotřebovského gymnázia této možnosti využili a zúčastnili se zahraniční stáže formou shadowingu na Slovensku.

21. až 25. září navštívily Gymnázium Snina Dana Řehořová (učitelka ruštiny, češtiny a dějepisu) a Zdeňka Kmentová (učitelka matematiky a fyziky). Vzhledem k tomu, že stínování mohlo probíhat pouze v zemích Evropské unie, jejímž členem Ruská federace není, byla zvolena tato škola proto, že se jedná o nejvýchodnější slovenské gymnázium ležící blízko ukrajinských hranic a v oblasti s patrnými východoslovanskými tradicemi. Stáž umožnila vyučující ruštiny absolvovat hodiny konverzace s rodilou mluvčí, rozvíjet řečové dovednosti a porovnávat systém vzdělání u nás a v Rusku. Také přispěla k poznání místního řeckokatolického náboženství a architektury ovlivněné pravoslavím. Rusínské dřevěné kostelíky (cerkve) nadchnou nejen milovníka historie. Zdeňka Kmentová navštívila na nižším stupni gymnázia hodiny matematiky a na vyšším stupni hodiny fyziky, včetně laboratorních cvičení. Mohla porovnat výuku těchto předmětů v obou zemích i podobu maturitní zkoušky z matematiky.

12. až 16. října absolvovaly stínování Hana Grundová (učitelka biologie a chemie) a Milana Soukupová (učitelka matematiky a informatiky). Pro stáž si vybraly Střední odbornou školu ve Svitu, protože s ní nás pojí partnerství již od roku 2005. V minulosti jsme spolupracovali na mezinárodních projektech s environmentálním zaměřením. Škola ve Svitu byla původně Střední školou chemickou Marie Curie-Sklodowské a výuka chemie je zde na vysoké úrovni dodnes. Zajímavým poznatkem bylo úzké praktické propojení informatiky a chemie. Také projektové formy výuky v rámci Týdne vědy byly inspirativní.

Stáž přispěla k profesnímu růstu všech vyučujících a zároveň byla dobrou příležitostí k výměně zkušeností, protože naši slovenští kolegové řeší podobné profesní problémy jako my. Věříme, že získané poznatky budou využity ve prospěch našich studentů.

Shadowing byl finančně podpořen z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0804, název projektu: Podpora výuky jazyků.

Dana Řehořová