ČESKÁ TŘEBOVÁ – V úterý 17. prosince se ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová opět uskutečnila, dnes již tradiční, Akademie českotřebovského gymnázia. Letos bylo vybráno téma cestopisné, stejně jako pro volejbalový turnaj Gaudeamus, a sice „Kolem světa za 10 minut“. Různé třídy pojaly tuto předlohu po svém, a tak jsme například mohli vidět průřez světovými kulturami bez toho, že by hlavní postava musela opustit Českou republiku, nebo ukázky ze světa internetového a literárního.

Jednou ze zvyklostí spojených s Akademií je, že v mnoha třídách (zejména potom v těch mladších) započínají přípravy již týdny před samotným představením, v jiných se naopak scénáře obměňují, upravují a někdy i kompletně přepisují na poslední chvíli. Ve finále však každá ze tříd stihla nacvičit svou divadelní scénku včas, a tak jsme všech dvanáct z nich mohli vidět během tří představení, z nichž dvě (odpolední a večerní) byla přístupná veřejnosti a která se, soudě podle smíchu v hledišti, líbila.

Během dopoledního představení, stejně jako v předchozích letech, probíhalo hlasování učitelské a studentské poroty o tom, která ze scének si odnese slávu a obdiv. Ty jsou na naší škole symbolizovány tím největším z privilegií, tedy možností sníst dort během vyučovací hodiny.

Jakožto student 8.A mohu s potěšením, hrdostí a úlevou zcela nezaujatě oznámit, že naše třída se poprvé za dlouhých osm let studia umístila na prvním místě, a to dokonce u obou porot současně, což je zcela jistě třešničkou na našich dvou dortech.

Naše poděkování patří Městu Česká Třebová a Spolku Gymnázia Česká Třebová za finanční podporu Akademie 2013, Kulturnímu centru za vynikající spolupráci a Cukrárně Suk za sladké odměny.

David Lazárek, 8.A

Komentář