ČESKÁ TŘEBOVÁ – Adaptační kurz se konal hned na začátku školního roku od 9. do 11. září 2013 ve vesnici Zderaz, která se nachází poblíž Proseče u Skutče. Účastnili se ho nováčci českotřebovského gymnázia – třídy 1.A (prima) a 1.C. Cílem kurzu bylo, aby se noví spolužáci spolu s třídním učitelem seznámili, zvykli si na sebe a stanovili pravidla chování ve třídě.

Za ty tři dny společného pobytu jsme se dokázali pobavit a vzájemně poznat při programu plném seznamovacích her, který připravilo centrum Paleta z Oucmanic. Obě třídy navštívily Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka, kde se mohly dozvědět mnoho zajímavého o fungování této stanice při přednášce a následné prohlídce celého objektu. Dále následovala túra po Toulovcových maštalích, během níž byla k vidění krásná příroda a přírodní útvary v podobě skal a jeskyní. Večer nám přestalo počasí přát a kvůli dešti se nekonalo plánované opékání buřtů. Jako náhradní program však byla připravena diskotéka. Někteří starší žáci dali přednost posezení s kytarou a zpívání. Ráno před odjezdem studenti obou tříd využili své znalosti z biologie při poznávání rostlin v lesíku u hotelu.

Adaptační kurz plný pestrých aktivit pro děti různých věkových kategorií by měla dle mého názoru pořádat každá škola. Je to vynikající věc pro stmelení kolektivu a seznámení se s novými lidmi, kteří budou po nějakou dobu v našem životě hrát významnou roli. Já za sebe můžu říci, že jsem si kurz se svou novou třídou užila a jsem ráda, že máme nějaké společné zážitky, na které časem budeme rádi vzpomínat.

Lucie Fárníková, 1.C